Berda Hírek 2014. 8. szám

2014. évi küldöttgyűlés határozatai

Tisztelt Tulajdonosok!
 

2014. évi küldöttgyűlés határozatai

Szövetkezetünk 2014. május 19-én küldöttgyűlést tartott, melyen az alábbi határozatokat fogadta el.

1/K/2014. A küldöttgyűlés az Igazgatóság 2013. évi beszámolóját elfogadja.
2/K/2014. A küldöttgyűlés a Felügyelő Bizottság 2013. évi beszámolóját elfogadja.
3/K/2014. A küldöttgyűlés a lakásszövetkezet 2013. évi mérlegét elfogadja.
4/K/2014. A küldöttgyűlés a lakásszövetkezet 2013. évi eredményét -29,214.966,- Ft-ot a tőketartalékba helyezi.
5/K/2014 A küldöttgyűlés a rezsicsökkentés 2013-as eredményét a tőketartalékba helyezi.
6/K/2014. A küldöttgyűlés a lakásszövetkezet 2014. évre előterjesztett költségvetését elfogadja.
7/K/2014. A küldöttgyűlés a lakásszövetkezet 2014. évre és a 2014-2017. évre előterjesztett felújítási koncepcióját elfogadja.
8/K/2014. A küldöttgyűlés az igazgatóság és a felügyelőbizottság tiszteletdíjának 2013. évre történt kifizetését és a 2014-re tervezett összeget elfogadja.
9/K/2014. A küldöttgyűlés az igazgatóság elnöke jutalmának 2013. évre történő kifizetését jóváhagyja.
10/1-8/K/2014. A küldöttgyűlés jóváhagyja a 101, 105, 106, 107, 210, 211, 303, 306. épület felújítás megvalósításához szükséges pénzügyi folyamatokat és a hitelfelvételt. (A részletes határozatok külön lapokon.)
11/K/2014. A küldöttgyűlés a tagértekezlet javaslatára a Felújítási Bizottságból visszahívja Kósa Zoltánt (211. épület) és helyére megválasztja Birgés Lászlót a 211-es épület képviseletében.
12/K/2014. A küldöttgyűlés a Felújítási Bizottságba megválasztja Korniss Györgyöt a 210-es épület képviseletében.
13/K/2014. A küldöttgyűlés támogatja a panelszigetelés és kapcsolódó munkák pályázati részvételi tervezését.
14/K/2014. A küldöttgyűlés a bejáratoknál és a liftekben elhelyezett kamerarendszer telepítését jóváhagyja.
15/K/2014. A küldöttgyűlés a Techem távleolvasásos vízmérő órák kizárólagos beszerelését jóváhagyja.
16/1-6/K/2014. A küldöttgyűlés jóváhagyja, hogy az igazgatóság választási listára Czakó Péter, Lehel Gábor, Lencsés Attila, Kövecses Janka, Szabados András, Tóth Csaba felkerüljön.
17/K/2014. A küldöttgyűlés a jelöltállítást követően titkos szavazással a 2019. évi rendes küldöttgyűlésig terjedő 5 éves időszakra igazgatósági taggá választotta:
1. Czakó Pétert,
2. Lencsés Attilát,
3. Kövecses Jankát,
4. Szabados Andrást,
5. Tóth Csabát,
a póttag Lehel Gábor lett.
18/K/2014. A küldöttgyűlés a jelöltállítást követően titkos szavazással az igazgatóság tagjai közül elnökké választotta: Czakó Pétert.
19/K/2014. A küldöttgyűlés a jelöltállítást követően titkos szavazással az igazgatóság tagjai közül elnökhelyettessé választotta: Szabados Andrást.
20/K/2014. A küldöttgyűlés felhatalmazza az igazgatóság elnökhelyettesét, hogy az elnök munkaszerződését megkösse.
21/K/2014. A küldöttgyűlés a szövetkezet képviseletével az elnök mellett az igazgatóság elnökhelyettesét bízza meg.
22/K/2014. A küldöttgyűlés elfogadja a tagok javaslatát az igazgatóság elnökének Czakó Péternek 2013. évi jövedelmére +5 %-os többletjövedelem kifizetését.
23/K/2014. A küldöttgyűlés elfogadja a tagok javaslatát az igazgatóság elnökének 2014. évi alapbérének 5 %-os emelését.

2014-es pályázati határozatok

Budapest, 2014. június 13.

Igazgatóság