Berda Hírek 2022. 3. szám

Mikor kötelező a villamossági felülvizsgálat?

Tisztelt Tulajdonos!

 

Egy rendelet, a 40/2017. (XII. 4.) NGM számú tette kötelezővé, hogy bérbeadáskor, eladáskor a lakás villamossági hálózatát, a villamos berendezéseket is felül kell vizsgáltatni.

A rendelet értelmében lakóépületen a felülvizsgálat tekintetében a lakásokat, épületeket, valamint az ezeket kiszolgáló helyiségeket kell érteni. Ha nem adjuk el vagy bérbe az ingatlant, ezt a villamos biztonsági felülvizsgálatot legalább 6 évente újra el kell végeznie, végeztetnie a lakástulajdonosnak.

Elhagyható a lakás villamos biztonsági felülvizsgálata, ha kiépítették a fázisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű túláram-védelmet, és a villamos berendezéseket a 30 mA-nél nem nagyobb érzékenységű áram-védőkapcsolóval védték. A szakemberek javaslata az áram-védőkapcsoló (Fi-relé vagy RCD) alkalmazása, amely nagyobb biztonságot is nyújt az esetleges áramütéses balesetekkel szemben.

A régen szakszerűen kiépített elektromos hálózatok, kialakítások nem örökéletűek, hiszen a technológiák, anyagok elavulnak idővel. A felülvizsgálatot mindig a pillanatnyi műszaki előírások alapján kell elvégezni. Így a korábban még megfelelő műszaki megoldások hibáira is rávilágít. Ha a szakember a felülvizsgálat során hiányosságot fedez fel, akkor annak súlyossága alapján meghatároz egy határidőt, ameddig a tulajdonosnak a problémát meg kell szüntetnie. Ha a hiányosság nem olyan jelentős, akkor a korrekciót a következő felújítás során kell megvalósítani.

A vevők, bérlők számára is jelentős biztonságot nyújt a felülvizsgálati kötelezettség teljesítését és annak eredményét egy szakember igazolja. De az eladó, bérbeadó számára is védelmet nyújt. Egy esetleges bérlőt érintő baleset esetén a bérbeadó karbantartási kötelezettségét a Ptk. 6:344. § úgy határozza meg, hogy az életveszélyt okozó, vagy a rendeltetésszerű használatot lényegesen akadályozó hibák esetén késedelem nélkül, egyéb esetben az épület karbantartásával vagy felújításával egyidejűleg köteles annak eleget tenni.

A villamossági felülvizsgálat elvégzését a lakóingatlan karbantartási kötelezettségének körébe tartozó, kötelező feladatnak kell tekinteni. A Ptk. 6:332. § alapján a bérbeadó, eladó szavatol azért, hogy az ingatlan használatra alkalmas. Ebbe a szavatossági kötelességbe beletartozik az is, hogy az elektromos hálózat biztonságos és ellenőrzött. A vizsgálat elvégzése kiszűri azokat a szakszerűtlen, szabálytalan, elavult technikai megoldásokat, amelyeket az új tulajdonos vagy bérlő nem ismer, de balesetet okozhatnak.

Budapest, 2022. március 17.

Czakó Péter

elnök