Berda Hírek 2016. 1. szám

Felügyelő Bizottság választása

Tisztelt Tulajdonosok!
 

Felügyelő Bizottság választása

Szövetkezetünk 2016. február 2-án felügyelő bizottság választó küldöttgyűlést tartott, melyen az alábbi határozatokat fogadta el.

1/K/2016.02.02. "7.5. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG
A küldöttgyűlés 5 évi időtartamra, titkos szavazással, a szövetkezet tagjai közül - 3 tagú felügyelőbizottságot - és egy póttagot - és a bizottság tagjai közül külön szavazással elnököt és elnökhelyettest választ."
Egyebekben az Alapszabály egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
A küldöttgyűlés elfogadja a módosított Alapszabályt.

2/1-4/K/2016.02.02. A küldöttgyűlés jóváhagyja, hogy a felügyelő bizottság választási listára Simor Zsuzsa, Kornis György, Lakatos Tibor, Rév Gábor felkerüljön.
3/K/2016.02.02. A küldöttgyűlés a jelöltállítást követően titkos szavazással 5 évre felügyelő bizottsági taggá választotta:
1. Simor Zsuzsát
2. Lakatos Tibort
3. Kornis Györgyöt
4. Rév Gábort póttagnak
4/K/2016.02.02. A küldöttgyűlés a jelöltállítást követően titkos szavazással a Felügyelő Bizottság tagjai közül elnökké választotta: Kornis Györgyöt.
5/K/2016.02.02. A küldöttgyűlés a jelöltállítást követően titkos szavazással a Felügyelő Bizottság tagjai közül elnökhelyettessé választotta: Simor Zsuzsát.

Budapest, 2016. február 3.

Czakó Péter
elnök