Berda Hírek 2015. 7. szám

Rendkívüli takarítási díjak

Tisztelt Tulajdonosok!
 

Rendkívüli takarítási díjak

Több alkalommal tapasztaltuk, több alkalommal tulajdonosi bejelentést kaptunk, hogy egyes társaink nem tartják be, figyelmen kívül hagyják a Házirendünket.

Ezzel egymásnak kellemetlenséget és bosszúságot, a szövetkezetnek többletmunkát, valamint többletköltséget okoznak.

A Házirend II. fejezetének 5. pontja szerint:
Aki bármilyen anyag szállítása vagy lerakása által a közös használatú helyiséget vagy területet beszennyezi, köteles a szennyeződést a saját költségén haladéktalanul megszüntetni.
Ha a szállító és használó személye eltér, a szennyeződés megszüntetéséről az köteles gondoskodni, akinek érdekében a szállítás történt.

Mivel ez általában nem történik meg a szövetkezet igazgatósága határozott a fizetendő díjakról. (36/IG/2015.)
A külön megrendelt lomszállítás díját teljes egészében,
- szemétledobó cső dugulás elhárítása miatt: 5.000,- Ft,
- lépcsőház rendkívüli takarításáért:
- - a földszint és a 4. emelet között 5.000,- Ft
- - az 5. emelettől vagy magasabb szintekről kiindulva 10.000,- Ft
- kutyapiszok és emberi ürülék eltávolításáért 10.000,- Ft-ot,
valamint a kiszállási és egyéb felmerülő költségeket kell megfizettetni.

Budapest, 2015. október 20.

Czakó Péter
elnök