Berda Hírek 2015. 2. szám

2015. évi küldöttgyűlés határozatai

Tisztelt Tulajdonosok!
 

2015. évi küldöttgyűlés határozatai

Szövetkezetünk 2015. május 11-én küldöttgyűlést tartott, melyen az alábbi határozatokat fogadta el.

1/K/2015.05.11. A küldöttgyűlés az Igazgatóság 2014. évi beszámolóját elfogadja.
2/K/2015.05.11. A küldöttgyűlés a Felügyelő Bizottság 2014. évi beszámolóját elfogadja.
3/K/2015.05.11. A küldöttgyűlés a lakásszövetkezet 2014. évi mérlegét elfogadja.
4/K/2015.05.11. A küldöttgyűlés a lakásszövetkezet 2014. évi eredményét 41,856.395,- Ft-ot a tőketartalékba helyezi.
5/K/2015.05.11. A küldöttgyűlés a rezsicsökkentés 2014-es eredményét a tőketartalékba helyezi.
6/K/2015.05.11. A küldöttgyűlés a lakásszövetkezet 2015. évre előterjesztett költségvetését elfogadja.
7/K/2015.05.11. A küldöttgyűlés a lakásszövetkezet 2015. évre előterjesztett felújítási javaslatát elfogadja.
8/K/2015.05.11. A küldöttgyűlés a felújítási alapképzést négyzetméterenként 8 forinttal csökkenti és az üzemeltetési alapra fordítja.
9/K/2015.05.11. A küldöttgyűlés az igazgatóság és a felügyelőbizottság tiszteletdíjának 2014. évre történt kifizetését és a 2015-re tervezett összeget elfogadja.
10/K/2015.05.11. A küldöttgyűlés az igazgatóság elnöke jutalmának 2014. évre történő kifizetését jóváhagyja.
11/K/2015.05.11. A küldöttgyűlés a lakásszövetkezetnek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönt.
12/K/2015.05.11. A küldöttgyűlés rögzíti, hogy a lakásszövetkezet működése megfelel a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek.
13/K/2015.05.11. A küldöttgyűlés elfogadja az alapszabály-módosítást, és rögzíti, hogy a módosítás csak és kizárólag a jogszabályi hivatkozásokat érinti, az alapszabály egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.
14/K/2015.05.11. A Berda József Lakásfenntartó Szövetkezet küldöttgyűlése visszavonhatatlan és feltétlen hozzájárulását adja ahhoz, hogy Bp. IV. 70581/6. helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben Bp. IV. Berda József utca 50-54. szám alatti szövetkezeti ház földszinti helyiségeire tulajdoni különlapok felfektetése a Bp. IV. 70581/6/A/176.számtól Bp.IV.70581/A/182. albetétig (7 darab albetét) az ingatlannyilvántartásban megtörténjen, és az ingatlannyilvántartáson kívüli tulajdonos önkormányzat javára a tulajdonjog a jogszabály erejénél fogva bejegyzésre kerüljön, mivel elismeri, hogy az érintett épületrészek a Lakásszövetkezet alapításakor nem kerültek a lakásszövetkezet tulajdonába, sem használatába, azok az önkormányzati törvény alapján a Magyar Állam tulajdonából önkormányzati tulajdonba kerültek.
15/K/2015.05.11. A küldöttgyűlés rögzíti, hogy a tulajdoni különlapok felvételével a 70581/6/A hrsz-ú szövetkezeti ház területe változatlan marad, tekintettel arra, hogy ezek a helyiségek már a szövetkezeti ház tulajdoni törzslapjának ingatlan-nyilvántartási keletkezésekor sem - és máskor sem - tartoztak a szövetkezet tulajdonába, ezek nem lettek figyelembe véve a telekkönyvezéskor.