Berda Hírek 2013. 11. szám

Új fűtési költségosztás

Tisztelt Tulajdonosok!
 

Új fűtési költségosztás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szövetkezet és a Techem megállapodott a fűtési költségosztók havonkénti leolvasásáról, kiértékeléséről.

Ennek érdekében az épületekben adatgyűjtő és továbbító eszközöket szerelnek fel. A kiolvasás minden hónap 28. napján történik, hogy az adatokat a Főtáv által meghatározott határidőig átadhassuk.

A felosztás októberben (szükség szerint szeptemberben is) és áprilisban (szükség szerint májusban is) légköbméter-arányosan, a köztes hónapokban mért adatok alapján történik.
A légköbméter alapú elszámolás oka a fűtés indulásakor:
1. közös érdek, hogy induláskor minden szelep nyitva legyen a teljes rendszer légtelenítése, a fűtővíz minél jobb áramoltatása érdekében.
2. a fűtési időszak kezdetén és végén jó külső hőmérsékletnél nyitva felejtett 1-1 szelep, fűtőtest viselné a teljes épület fűtési költségét.

Azok részére, akik nyilatkoztak a Főtávnak, hogy nem az egyenletes számlázást kérik, a havi Techem felosztás eredményét használva készíti el a Főtáv a havi számlákat. Minden hónapban más és más szorzószám képződhet. Így teljes egészében megvalósul a mérés szerinti elszámolás. Utólagos, több hónappal később készülő elszámolásra nem lesz szükség.

Akik nem küldték vissza a nyilatkozatot részszámlát kapnak, 11 hónapig egyenletesen fizetnek. Részükre a havi eredményeket felhasználva májusban készíti el a Főtáv az éves elszámoló számlát.

Felhívjuk figyelmüket, hogy egy évben egyszer módosíthatják a Főtávnak adott (nem adott) nyilatkozatukat, áttérhetnek a másik számlázási módra.

Budapest, 2013. szeptember 20. 
Czakó Péter
elnök