Berda Hírek 2012. 6. szám

Tájékoztató a FŐTÁV utólagos elszámoló számlájáról

Tisztelt Tulajdonosok!
 

Tájékoztató a FŐTÁV utólagos elszámoló számlájáról

A FŐTÁV értesítette a szövetkezetet, hogy az utólagos elszámoló számlával kik tartoznak.

Szükségesnek tartjuk, hogy tájékoztassuk azokat, akik nem fizették még ki a fűtés utólagos elszámoló számlában kiszámlázott fűtési költséget, hogy a FŐTÁV a várakozási és felszólítási idő letelte után követelését átadja a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (DHK Zrt.).

A társaság ügyviteli költség felszámolása mellett:
1. felszólító levelet küld, az eredménytelenség esetén
2. Fizetési Meghagyást bocsáttat ki.
3. A jogerős fizetési meghagyásnak végrehajtó útján szerez érvényt.

Minden lépésnek további anyagi vonzata van és a késedelmi kamatot is felszámolják, megfizettetik.

Kérjük azokat a tulajdonosokat, akik nem tettek eleget fizetési kötelezettségüknek, hogy rövid határidőn belül fizessék be a hátralékos számláikat. Ezzel elkerülhetik a követelés jogi útra terelését és az összeg emelkedését.

Budapest, 2012. szeptember 3.
Czakó Péter
elnök