Berda Hírek 2012. 5. szám

2012. évi küldöttgyűlés határozatai

Tisztelt Tulajdonosok!

Szövetkezetünk 2012. május 21-én küldöttgyűlést tartott, melyen az alábbi határozatokat fogadta el.

1/K/2012. A küldöttgyűlés az Igazgatóság 2011. évi beszámolóját elfogadja.
2/K/2012. A küldöttgyűlés a Felügyelő Bizottság 2011. évi beszámolóját elfogadja.
3/K/2012. A küldöttgyűlés a lakásszövetkezet 2011. évi mérlegét elfogadja.
4/K/2012. A küldöttgyűlés a lakásszövetkezet 2011. évi eredményét 253 053 292,- Ft-ot a tőketartalékba helyezi.
5/K/2012. A küldöttgyűlés 2012. évre a felújítási alapot 6 Ft/hó/m2 összeggel csökkenti és az üzemeltetési alapot 6 Ft/hó/m2 összeggel megemeli.
6/K/2012. A küldöttgyűlés a lakásszövetkezet 2012. évre előterjesztett költségvetését elfogadja.
7/K/2012. A küldöttgyűlés a lakásszövetkezet 2012. évre és a 2013-2016. évre előterjesztett felújítási koncepcióját elfogadja.
8/K/2012. A küldöttgyűlés az igazgatóság és a felügyelőbizottság tiszteletdíjának 2011. évre történt kifizetését és a 2012-re tervezett összeget elfogadja.
9/K/2012. A küldöttgyűlés az igazgatóság elnöke jutalmának 2011. évre történő kifizetését jóváhagyja.
10/K/2012. A küldöttgyűlés hozzájárul és jóváhagyja az igazgatóság elnöke alapbérének a 10/K/2011. számú határozatában halasztott 5 %-os emeléséhez, a visszamenőleges kifizetéséhez.
11/K/2012. A küldöttgyűlés jóváhagyja az igazgatóság javaslatát, hogy az ÖKO programban az államilag nem támogatott beruházások teljes költségét az ebben érintett tulajdonosnak kell viselnie.
12/K/2012. A küldöttgyűlés jóváhagyja az igazgatóság javaslatát, hogy a 2008-ban az ÖKO pályázatra 2012. december 31-ig meghatározott 2012-es összege (12,- Ft/m2/hó a 205, 209, 210-es épületek, illetve 23,- Ft/m2/hó a többi épület esetében) 2013. január 1-től továbbra is érvényben maradjon azzal, hogy ez az összeg energiatakarékossági programban való részvételhez használható fel.
13/K/2012. A küldöttgyűlés felhatalmazza az igazgatóságot, hogy a jogszabálynak megfelelően megszervezze, hogy a szövetkezet évente legalább egy alkalommal ellenőrizhesse a vízórák állását.
14/K/2012. A küldöttgyűlés jóváhagyja a 2004. évi XCV. Lakásszövetkezeti Törvény módosítása szerinti Alapszabály módosítást és az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt, SZMSZ-t, Házirendet.
15/K/2012. küldöttgyűlés felhatalmazza az igazgatóság elnökhelyettesét a szövetkezet képviseletére.
16/1/K/2012. A küldöttgyűlés jóváhagyja, hogy a felügyelő bizottság választási listára Urbán Kornél felkerüljön.
16/2/K/2012. A küldöttgyűlés jóváhagyja, hogy a felügyelő bizottság választási listára Hegedűs Cecília felkerüljön.
16/3/K/2012. A küldöttgyűlés jóváhagyja, hogy a felügyelő bizottság választási listára Gulyás Imréné felkerüljön.
16/4/K/2012. A küldöttgyűlés jóváhagyja, hogy a felügyelő bizottság választási listára Steff István László felkerüljön.
16/5/K/2012. A küldöttgyűlés jóváhagyja, hogy a felügyelő bizottság választási listára Bácskai Péter felkerüljön.
16/6/K/2012. A küldöttgyűlés jóváhagyja, hogy a felügyelő bizottság választási listára Tóth Imre felkerüljön.
16/7/K/2012. A küldöttgyűlés jóváhagyja, hogy a felügyelő bizottság választási listára Kun Gabriella felkerüljön.
17/K/2012. A küldöttgyűlés a jelöltállítást követően titkos szavazással a 2017. évi rendes küldöttgyűlésig terjedő 5 éves időszakra felügyelő bizottsági taggá választotta:
1. Hegedűs Cecíliát
2. Gulyás Imrénét
3. Urbán Kornélt
4. Bácskai Pétert
5. Steff István Lászlót
6. Tóth Imrét póttagnak
18/K/2012. A küldöttgyűlés a jelöltállítást követően titkos szavazással a Felügyelő Bizottság tagjai közül elnökké választotta: Urbán Kornélt.
19/K/2012. A küldöttgyűlés a jelöltállítást követően titkos szavazással a Felügyelő Bizottság tagjai közül elnökhelyettessé választotta: Hegedűs Cecíliát.
20/K/2012. A küldöttgyűlés a jelöltállítást követően titkos szavazással 2016. május 31-ig tartó mandátummal a választási bizottsági taggá választotta: 
1. Cselényi Józsefnét
2. Csikiné Bíró Évát
3. Fáy Józsefnét
4. Hajdú Jánost
5. Kovács Birkás Ferencet
6. Makkai Lajosnét
7. Molnár Gábort
21/K/2012. A küldöttgyűlés a választási bizottsági tagok közül a jelöltállítást követően 2016. május 31-ig tartó mandátummal a választási bizottsági elnökévé választotta: Molnár Gábort.

Budapest, 2012. május 22.

Czakó Péter
elnök