Berda Hírek 2012. 3. szám

Tűzvédelmi bírságról

Tisztelt Tulajdonosok!
 

Tűzvédelmi bírság

A Kormány megalkotta a 259/2011. (XII. 7.) rendeletét a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról. E rendelet melléklete 40 pontban sorolja a büntetési tarifákat. A hatóság az 1. mellékletben megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített mértékben tűzvédelmi bírságot szabhat ki. A táblázat 1-8., 12-18., 20-24., 29., 30. és 36. sorában rögzített szabálytalanságok esetén a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező.
Például kötelező a bírság:
- Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő: 100.000 -1,000.000,- Ft között,
- Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése, oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított: 30 - 45.000 Ft/kijárat,
- Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal 200 - 300.000 Ft/kijárat,
- Kiürítésre figyelembe vett közlekedőn, folyosón éghető anyagok, tárgyak elhelyezése a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül 60 - 100.000 Ft/közlekedő.

A büntetések elkerülése érdekében kérjük, hogy nagyobb mennyiségű gyúlékony, éghető anyagokat sem a lakásukban, sem a bérleményekben ne tároljanak, a menekülést akadályozó lépcsőházi virágokat, állványokat, illetve a közös folyosórészt lezáró rácsokat legkésőbb 2012. 03. 31-ig távolítsák el.
Az önként el nem távolított akadályokat a határidő után megszüntetjük.

A saját lakás ajtaja elé felszerelt rácsok ellen a tűzoltóság nem emel kifogást.

Budapest, 2012. március 14.
Czakó Péter
elnök