Berda Hírek 2010. 3. szám

IG. elnök és tag megválasztása

Tisztelt Tulajdonosok!

Az igazgatóság 2010. november 30-ra soron kívüli küldöttgyűlést hívott össze az igazgatóság kiegészítésére,
tisztségviselő választására.

Az eseményre azért kellett sort keríteni, mert Vass Ferenc úr, az igazgatóság elnöke lemondott.

A küldöttgyűlés a lemondást elfogadta.

8/K/2010. A küldöttgyűlés elfogadta Vass Ferenc lemondását tisztségéről, hozzájárult munkaviszonyának 2010. november 30.-val közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez.

A jelöltállítást követően titkos szavazással Lencsés Attila urat az igazgatóság tagjává választották,
majd a kiegészült igazgatóság tagjai közül a jelölés után ugyancsak titkos szavazással

Czakó Pétert az igazgatóság elnökének és
Szabados András urat elnökhelyettesnek a küldöttgyűlés megválasztotta.

Ezek után a következő határozatok születtek:

9/K/2010. A küldöttgyűlés hozzájárult Czakó Péter, megválasztott igazgatósági elnök főállású munkaszerződésének megkötéséhez. A szerződést a leköszönő elnök munkaszerződésével azonos tartalommal és feltételekkel kell megkötni, az igazgatóság mandátumával megegyező, meghatározott időre.

10/K/2010. A küldöttgyűlés felhatalmazta Vass Ferenc szövetkezeti tagot, hogy az új elnök cégbírósági bejegyzéséig tartó átmeneti időszakban aláírási és képviseleti jogát az ÖKO program pályázatokkal kapcsolatos hitel, és állami támogatásra vonatkozó szerződések megkötésénél gyakorolja.
Az igazgatóság elnöke a cégbírósági bejegyzés kézhezvételétől számított 3 napon belül köteles intézkedni Vass Ferenc aláírási jogának megszüntetéséről.

Budapest, 2010. december 1. 

Czakó Péter
elnök
Berda József
Lakásfenntartó Szövetkezet