Berda Hírek 2010. 2. szám

2010. évi küldöttgyűlési határozatok

Tisztelt Tulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2010. május 18-ára összehívott és megtartott küldöttgyűlésen az alábbi határozatok kerültek elfogadásra:

1/K/2010. A küldöttgyűlés az Igazgatóság 2009. évi beszámolóját a szóbeli kiegészítéssel megvitatta és elfogadta. (egyhangú)
2/K/2010. A küldöttgyűlés a Felügyelő Bizottság 2009. évi beszámolóját a szóbeli kiegészítéssel megvitatta és elfogadta. (többségi)
3/K/2010. A küldöttgyűlés a lakásszövetkezet 2009. évi mérlegét elfogadta. (többségi)
4/K/2010. A küldöttgyűlés a lakásszövetkezet 2010. évre előterjesztett költségvetését 
301 691 000,-Ft bevételi tervvel és
296 302 000,- Ft költség tervvel elfogadta. (egyhangú)
5/K/2010. A küldöttgyűlés az üzemeltetési költség fedezetére 2010. június 1-i hatállyal:
101. épületen 2,-Ft/m2/hó
105. épületen 2,-Ft/m2/hó
106. épületen 17,-Ft/m2/hó
107. épületen 2,-Ft/m2/hó
205. épületen 2,-Ft/m2/hó
206. épületen 12,-Ft/m2/hó
207. épületen 13,-Ft/m2/hó
209. épületen 2,-Ft/m2/hó
210. épületen 4,-Ft/m2/hó
211. épületen 2,-Ft/m2/hó
221. épületen 4,-Ft/m2/hó
222. épületen 2,-Ft/m2/hó
224. épületen 2,-Ft/m2/hó
303. épületen 2,-Ft/m2/hó
304. épületen 2,-Ft/m2/hó
305. épületen 2,-Ft/m2/hó
306. épületen 2,-Ft/m2/hó
307. épületen 2,-Ft/m2/hó közösköltség módosításokat hagyta jóvá. (többségi)

6/K/2010. A küldöttgyűlés az alapszabály módosítást elfogadta.

Az alapszabály 6. 3. pontja az alábbiakkal egészül ki:
Az Igazgatóság elnökének, elnök helyettesnek és az igazgatóság tagjainak legalább középfokú iskolai végzettséggel kell rendelkeznie. (8. oldal 6. 3. második bekezdés)

Az alapszabály 6. 4. pontja az alábbiakkal egészül ki:
A Felügyelő Bizottság elnökének, elnök helyettesnek és a Felügyelő Bizottság tagjainak legalább középfokú iskolai végzettséggel, és közülük legalább egy tagnak középfokú pénzügyi-számviteli végzettséggel kell rendelkeznie. (9. oldal 6. 4. második bekezdés)

Az alapszabály az alábbi 8. 5. ponttal egészül ki:
8. 5. A volt taggal a lakásszövetkezet az adásvételi szerződés csatolásától számított 10 munkanapon belül elszámolni köteles. A volt tag örökösével a lakásszövetkezet a jogerős hagyaték-átadó végzés eredeti példányban történő bemutatásától számított 10 munkanapon belül elszámolni köteles. (14. oldal lap alja) (egyhangú)

7/K/2010. A küldöttgyűlés szavazatával, az elnök munkaszerződését, megerősítette, alapbérének 2010. január 1-től 5,5 %-os emeléséhez, és 2009. évi vezetői jutalmának kifizetéséhez hozzájárult. (egyhangú)

Budapest, 2010. május 25. 

Igazgatóság