Berda Hírek 2009. 2. szám

2009. évi küldöttgyűlési határozatok

Tisztelt Tulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2009. május 6-ára összehívott és megtartott küldöttgyűlésen az alábbi határozatok kerültek elfogadásra:

1/K/2009. A küldöttgyűlés az Igazgatóság 2008. évi beszámolóját a szóbeli kiegészítéssel megvitatta és elfogadta. (többségi)
2/K/2009. A küldöttgyűlés a Felügyelő Bizottság 2008. évi beszámolóját a szóbeli kiegészítéssel megvitatta és elfogadta. (egyhangú)
3/K/2009. A küldöttgyűlés a lakásszövetkezet 2008. évi mérlegét elfogadta. (többségi)
4/K/2009. A küldöttgyűlés a lakásszövetkezet 2009. évre előterjesztett költségvetését
305 810 000 Ft bevételi tervvel és
286 657 000 Ft költség tervvel elfogadta. (egyhangú)

5/K/2009. A küldöttgyűlés az üzemeltetési költség fedezetére 2009. június 1-i hatállyal:
101. épületen 8,-Ft/m2/hó
105. épületen 2,-Ft/m2/hó
209. épületen 5,-Ft/m2/hó
210. épületen 5,-Ft/m2/hó
221. épületen 5,-Ft/m2/hó közösköltség módosításokat hagyta jóvá. (többségi)
6/K/2009. A Küldöttgyűlés a szövetkezet elnöke 2008. évi vezetői jutalmának kifizetéséhez hozzájárul. (többségi) 
A Küldöttgyűlés az Alapszabálynak megfelelően 5 éves időtartamra megválasztotta az új igazgatóságot.

Igazgatóság:

Név

tisztség

épület

Vass Ferenc

elnök

 
Czakó Péter

elnökhelyettes

221.

Kövecses Janka

tag

207.

Szabados András

tag

207.

Tóth Csaba

tag

107.

A Küldöttgyűlés a Felügyelő Bizottságba választotta tagnak:

Név

tisztség

épület

Cselényi Józsefné tag 303.
Urbán Kornél tag 211.

Budapest, 2009. május 8.

Igazgatóság