Berda Hírek 2008. 1. szám

2008. évi küldöttgyűlési határozatok

TISZTELT TULAJDONOSOK !

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2008. május 28-i Küldöttgyűlés a következő határozatokat hozta:

1/K/2008. A küldöttgyűlés az Igazgatóság 2007. évi beszámolóját elfogadta. (egyhangú)

2/K/2008. A küldöttgyűlés a Felügyelő Bizottság 2007. évi beszámolóját elfogadta. (többségi) 

3/K/2008. A küldöttgyűlés a lakásszövetkezet 2007. évi mérlegét elfogadta. (egyhangú) 

4/K/2008. A küldöttgyűlés a lakásszövetkezet 2008. évre előterjesztett költségvetését elfogadta. (egyhangú) 

5/K/2008. A küldöttgyűlés az üzemeltetési költség fedezetére 2008. június 1-i hatállyal: 101. épületen 6,-Ft/m2/hó
105. épületen 9,-Ft/m2/hó
106. épületen 1,-Ft/m2/hó
207. épületen 9,-Ft/m2/hó
224. épületen 1,-Ft/m2/hó közösköltség módosításokat hagyta jóvá. (többségi)
6/K/2008/1-15 és a 7/K/2008/1. Pályázattal kapcsolatos hatátozatok.
Elfogadásuk többségi határozatokkal történt.
8/K/2008. A küldöttgyűlés a fűtéskorszerűsítés pályázataihoz kötelező önrész és a hitelfedezet biztosításához - a pályázaton résztvevő épületek részére a felújítási alap képzést: 2008-ban: 7,-ft/m2/hó
2009-ben: 10 Ft/m2/hó
2010-ben: 12 Ft/m2/hó
2011-ben: 12 Ft/m2/hó
2012-ben: 14 Ft/m2/hó határozta meg.(többségi)
9/K/2008. A Küldöttgyűlés az Igazgatóság elnökének alapbérét 2008. január 1-re visszamenőleg 8%-kal megemeli.(többségi)
10/K/2008. A Küldöttgyűlés a Szövetkezet 2005. május 23-ával érvényes Alapszabályát módosítja: A lakásszövetkezet az alábbi tevékenységi köröket látja el (1.oldal) :
TEÁOR főtevékenység 70.20/03 helyett 2008. január 1-től 68.20. számra változik.
A további tevékenységeket tartalmazó TEÁOR számok a KSH átfordító programjának megfelelően változnak.(egyhangú)
11/K/2008. A Küldöttgyűlés az Igazgatóság által beterjesztett Választási Szabályzatot elfogadta. (egyhangú)
12/K/2008. A Küldöttgyűlés a Választási Bizottságot 5 éves időtartamra megválasztotta:
 

Név

beosztás

épület

Molnár Gábor

elnök

304.

Urbán Kornél

tag

211.

Makkay Lajosné

tag

205.

Husi Zoltán

tag

107.

Molnár Ferencné

tag

207.

Vass László

tag

224.

Dr. Modróczky Dánielné

tag

221.

(többségi)

Budapest, 2008. május 29.

Igazgatóság