Berda Hírek 2005. 1. szám

Biztosítási ügyintézés

A biztosítási ügyintézéssel kapcsolatban:
Az Allianz Hungária Biztosító Rt.-vel történt megállapodás alapján

az épület károk bejelentésével egyidejűleg, de legkésőbb a kárfelvételi jegyzőkönyv felvételéig, a tulajdonos a szövetkezettől
köteles rendezett biztosítási jogviszonyáról igazolást kérni és a kárfelvételt intéző biztosítási szakember részére átadni.
Igazolás hiányában az Allianz Hungária Biztosító a jóváhagyott kártérítést a Berda József Lakásfenntartó Szövetkezethez utalja.
A szövetkezet a jogviszony rendezésével egyidejűleg folyósítja a tulajdonos részére.
Az igazolást bemutató tulajdonossal továbbra is közvetlenül a biztosító számol el.

A biztosítás intézéséhez szükséges igazolást:
- A szövetkezet irodájában lehet kérni.
- Gondnok útján lehet igényelni.
- Az igényt be lehet nyújtani faxon, e-mailben.
Ebben az esetben az igazolás kézbesítését a gondnok végzi.

FIGYELEM ! Igazolást csak az ingatlan / lakás tulajdonosa kérhet.
Az igazolás 30 napig érvényes !

Új káreseményhez , új igazolás kérése szükséges !
Az eljárás a vagyonbiztosításra továbbra sem vonatkozik.

Budapest, 2005. 06. 29.

Vass Ferenc